Chat with us, powered by LiveChat

Kommentar med anledning av inslag och reportage i SVT, 2017-08-17

LäkarLeasing vill med detta meddelande dels dementera den falska information som finns att läsa i media idag (SVT) och dels klargöra att det inte föreligger något hot om likvidation av bolaget samt att bolagets framtida affärer är inte hotade på något sätt.

Vidare vill vi slå fast att det inte finns några problem i bolagets finanser som kan eller kommer påverka våra åtaganden gentemot våra kunder, våra samarbetspartners, våra konsulter eller vår personal. Bolaget har väldigt god ekonomi och stabila finanser.

”Bolagets goda betalningsförmåga är oförändrad och våra konsulter kommer med säkerhet fortsätta att få branschens snabbaste utbetalningar.”

Under verksamhetsåret 2016 hade bolaget en omsättningstillväxt på ca 10% och ett rörelseresultat på ca 12 MSEK. De resultatmässiga framgångarna har sedan fortsatt under de första två kvartalen under 2017 då bolaget redovisat en ökad tillväxt på ca 14% samt en förbättrad lönsamhet gentemot tidigare år.

”2017 är så här långt bolagets historiskt bästa år sett ur ett finansiellt perspektiv.”

Ett byte av revisorer har skett vilket gjordes i samråd mellan LäkarLeasing och berört revisionsbolag. Bytet gjordes enkom för att undvika att revisorn skulle hamna i en så kallad beroendesituation. Värt att nämna i sammanhanget är att denna oenighet som SVT hänvisar till inte på något sätt berör bolagets operativa verksamhet. De frågetecken som diskuterats mellan bolaget och revisorn har istället handlat om bolagets kapitalförsäkring (en post som i årsredovisningen syns under de finansiella posterna).

Ny revisor kommer inom kort påbörja granskning av bolagets färdigställda årsredovisning. Detta kommer utan tvekan vara klart i god tid och inte på något sätt äventyra bolagets framtid.

Till skillnad från vad som framgår av reportaget så har bolaget en fortsatt god relation till tidigare revisorn. LäkarLeasing har inte anmält någon till revisorsinspektionen. LäkarLeasing fullföljer alltid sina åtaganden gentemot staten samt bedriver en verksamhet helt i enlighet med svensk lag och allmänna bestämmelser.
LäkarLeasing har inte för anledning att kommentera detta i media, däremot kommer vi att fortsätta ha en öppen och rak dialog med våra konsulter och kunder.

Vänligen,

Roger Jakobsson, styrelseledamot
LäkarLeasing Sverige AB