Chat with us, powered by LiveChat

Efter SVT:s inslag och artiklar om branschen: LäkarLeasings kommentar och ställningstagande (i frågan)

Vi kan konstatera att SVT:s artiklar och inslag som har publicerats ger en ganska bra beskrivning av hur marknaden för uthyrning av läkare fungerar, eller snarare hur illa den fungerar.

För LäkarLeasings vidkommande har vi under flera år propagerat för att landstingen borde sätta ett fast pris till alla leverantörer i sina upphandlingar. Om landstingen konsekvent håller sig inom ramavtalet kommer lönenivåerna för de inhyrda läkarna att stabiliseras.

En följd av LäkarLeasings inställning är att vi har lägst vinstmarginaler i branschen. Medan konkurrerande företag kan uppnå resultat på cirka 100 miljoner kronor vid en omsättning på 600 miljoner kronor landar LäkarLeasing på ett resultat på 10–20 miljoner kronor vid ungefär motsvarande omsättning.

I ytterst få fall hyr vi ut via så kallade direktavtal med ett dotterbolag i landsting där vi redan har ramavtal. Av bolagets totala omsättning 2016 var ca 1–2% direktavtal av detta slag. Våra marginaler på dessa affärer låg på samma nivå eller lägre jämfört med övriga affärer.

Vi har inte samma avkastningskrav som våra börsnoterade konkurrenter. Vi gör inte direktavtal för att tjäna pengar utan helt enkelt för att vi vill tillgodose vårdgivarnas behov.

 

Med vänliga hälsningar,
Roger Jakobsson, styrelseordförande
LäkarLeasing Sverige AB