Chat with us, powered by LiveChat

Viktig information till dig som har eget företag

Vi på LäkarLeasing vill påminna dig som är fakturerande konsult eller som funderar på att starta eget företag att alla vårdbemanningstjänster blir belagda med momsplikt från och med 1 juli 2019. 
För att vi ska kunna betala din faktura är det därför viktigt att du läser informationen nedan. Den gäller både för dig med svenskt och utländskt företag (inom EU och utanför EU).


Har du svenskt bolag?
 
Från och med 1 juli 2019 kommer vi enbart ta emot fakturor där momsen är hanterad. För att vi ska kunna betala din faktura behöver du:

  • Registrera dig för moms. Det gör du enkelt via Skatteverkets hemsida.

  • Efter momsregistrering skickar du in ditt momsregistreringsbevis till oss och från och med 1 juli 2019 inkluderar du ditt momsregistreringsnummer på dina fakturor. Utan denna uppgift anses fakturan som inkorrekt och kommer inte kunna betalas ut.

  • Moms på 25 % ska debiteras på fakturor med fakturadatum från 1 juli 2019 och framåt. Det spelar således ingen roll vilken/vilka tjänstgöringsveckor fakturan avser, utan det är fakturadatum som styr.


Känner du dig osäker på vad din faktura ska innehålla? Använd gärna vår fakturamall för svenska bolag. Du hittar den här.


Har du utländskt bolag inom EU?
 
Från och med 1 juli 2019 kommer vi enbart ta emot fakturor där momsen är hanterad. För att vi ska kunna betala fakturor vi får från dig med utländskt bolag (inom EU) gäller följande:

  • Antingen kan du fakturera med svensk moms (om du är momsregistrerad i Sverige), eller så kan du fakturera med ”Reverse Charge” om ditt företag har sitt säte i ett annat EU-land och har ett VAT-nummer.

  • Om du inte har ett VAT-nummer behöver du registrera dig för VAT/moms antingen i ditt hemland eller i Sverige hos den svenska skattemyndigheten. Hur ditt företag ska hantera VAT/moms tar du reda på genom att kontakta ditt lands skattemyndighet.

  • Om du väljer att frivilligt momsregistrera dig i Sverige måste ditt företag lämna in en svensk momsdeklaration och betala in VAT/moms till den svenska skattemyndigheten. Hur ofta detta ska ske beror på vilken registrering du väljer; månadsvis, kvartalsvis eller per kalenderår.

  • LäkarLeasing kommer inte ta emot fakturor om ditt företags VAT-nummer saknas samt om det inte framgår om du har lagt på VAT eller om vi ska hantera det enligt reglerna för ”Reverse Charge”. Det måste framgå tydligt på fakturan hur momsen ska hanteras.


Känner du dig osäker på vad din faktura ska innehålla? Använd gärna vår fakturamall för utländska bolag. Du hittar den här.


Har du utländskt bolag utanför EU?

  • Du behöver normalt sett varken fakturera med moms eller momsregistrera ditt företag. Var uppmärksam på att det finns specialregler.

  • Skicka in registreringsbevis eller motsvarande som visar att ditt företag finns registrerat i ditt hemland.


Vid frågor och funderingar är du välkommen att vända dig till vår ekonomiavdelning:
E-post: ekonomi@lakarleasing.se