Chat with us, powered by LiveChat

Information om coronaviruset

(uppdaterad 18 september)

Med anledning av spridningen av coronaviruset vill vi informera dig om vad det innebär för dig som konsult via LäkarLeasing och dess koncernbolag. LäkarLeasing följer hur situationen utvecklar sig och korrigerar kontinuerligt beredskapen utifrån vad myndigheter och regering beslutar. Nedan återfinns svar på några vanligt ställda frågor relaterade till coronaviruset. Observera att en viss fördröjning i behandlingen av nya direktiv kan förekomma p.g.a. hög arbetsbelastning. 

Vad ska jag tänka på inför/under mitt uppdrag?

  • Följ direktiv från myndigheterna.
  • Kontakta verksamheten i god tid före uppdragsstart för att planera kommande tjänstgöring. Följ alltid direktiv som ges av verksamheten/arbetsplatsen.
  • Ta inga onödiga risker när du reser. Läs mer om reserekommendationer längre ner.
  • Informera din handläggare om du tror att du har blivit exponerad för smitta eller har frågor rörande ditt uppdrag. Informera oss även om coronarelaterade avvikelser som uppstår på uppdrag via oss.

Måste jag testa mig för coronaviruset inför/under mitt uppdrag?

Testning sker alltid utefter lokala och regionala riktlinjer men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som uppvisar symptom ska testas för att utreda om det finns en pågående infektion. Vid misstanke om smitta, läs mer på 1177 vårdguiden för direktiv kring provtagningar eller ring den vårdcentral du är listad hos.

Hur länge måste jag stanna hemma om jag testats positiv för covid-19?

  • Du som har/haft en konstaterad infektion ska stanna hemma i sju dagar efter insjuknandet, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Om du är/varit symptomfri gäller sju dagar efter positivt prov.
  • Om du har har/haft mera uttalade symtom och vårdats inneliggande men inte behövt IVA-vård gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. 
  • Om du tillhör gruppen som är/varit allra sjukast och IVA-vårdats, ska det alltid göras en individuell bedömning av behandlande läkare för att du ska kunna bedömas som smittfri.

Obs. Även efter tillfrisknande kan kvarstående rethosta/torrhosta samt nedsatt lukt- och smaksinne förekomma.

Vad gör jag om jag är del av en riskgrupp?

Kontakta din handläggare och informera om din situation. Tillsammans med dig och verksamheten diskuterar vi dina förutsättningar och vad som kan göras för att säkerställa att du har en god arbetsmiljö. Vi arbetar alltid för att du ska kunna slutföra dina uppdrag enligt plan med så goda förutsättningar som möjligt. Om vi tillsammans med dig och verksamheten bedömer att fortsatt arbete utsätter dig för onödiga risker kan beslut om avbokning tas. Längre ned på sidan hittar du mer information om riskgrupper.

Kan jag omdisponeras till annan avdelning/verksamhet?

Merparten av de vårdgivare vi bemannar hos har rätt att omdisponera personal vid behov för att säkerställa hög patientsäkerhet och vårdkvalitet. Detta innebär att du i dessa fall kan få arbeta på en annan avdelning eller verksamhet inom din kompetens under hela eller delar av ditt uppdrag. Om detta sker arbetar vi alltid för att säkerställa att du arbetar under samma villkor som du skulle ha gjort på ditt ordinarie uppdrag. I och med coronaviruset kan detta behöva tillämpas, det går inte att förutse i förväg utan vi antar alltid att du kommer att arbeta precis som planerat. Din handläggare informerar dig om något skulle ändras.

Vad gör jag om jag känner mig sjuk?

Du sjukanmäler dig som vanligt till både verksamhet och din handläggare. Är det utanför kontorstider ringer du till vår jourtelefon på tel. 08-120 666 00. Tänk på att följa de senaste råden från Folkhälsomyndigheten kring vilka symptom som kan vara relaterade till coronaviruset. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk,

Är jag försäkrad?

Du som löntagare omfattas av LäkarLeasings arbetsskadeförsäkring (TFA) via AFA. Försäkringsbolaget har gått ut med följande information: 

Räknas covid-19-smitta som arbetsskada? Ja, nu kan covid-19 prövas som arbetsskada. Dock återstår förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter innan det i praktiken går att söka ersättning.
 

Det är du själv som måste rapportera in arbetsskador till AFA. Vid frågor och bedömning för just dig hänvisar vi till AFA. Du kan ringa AFA:s kundcenter på 0771-88 00 99 vardagar kl. 08-17.

Vad gäller om mitt uppdrag avbokas eller avbryts p.g.a. coronaviruset?

Om arbetsmöjligheten eller behovet ändras på den verksamhet du skulle ha arbetat på försöker vi alltid att hitta ett nytt uppdrag till dig. Om du avbokas för att du själv är smittad av coronaviruset måste du bli frisk innan du kan ge dig ut på nytt uppdrag. 

Vad händer om jag blir smittad av coronaviruset och sätts i karantän?

Om du blivit bekräftat smittad av coronaviruset under ett pågående uppdrag ber vi dig snarast möjligt kontakta din handläggare. Vi hjälper dig på bästa sätt möjligt utifrån rådande situation, vart du är placerad samt övriga omständigheter såsom hur boende- och karantänform ser ut m.m. 

Vad gäller kring karensavdrag?

Vi hänvisar till Försäkringskassan för mer information gällande det slopade karensavdraget och vad som gäller för dig.

Vad gäller kring smittbärarpenning?

Du kan ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan om du inte får arbeta på grund av att du är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom (t.ex. coronaviruset). Vi hänvisar till Försäkringskassan för mer information om detta samt att du kontaktar din handläggare i ärendet.

Vad gör jag om jag känner mig orolig?

Du kan alltid kontakta din handläggare för att diskutera vad som gör dig orolig i förhållande till ditt uppdrag via oss. Det finns även flera informationssidor och stödlinjer listade på bl.a. Folkhälsomyndighetens hemsida som kan vara till hjälp.

Information om coronaviruset  
Du kan alltid hitta den senaste informationen om coronaviruset på bland annat nedanstående sidor.

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se

Vid specifika frågor:

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du inte hittar svar på dina frågor på ovanstående hemsidor.

För sjukvårdsrådgivning:

Ring 1177 vårdguiden endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning.