Chat with us, powered by LiveChat

Information om coronaviruset

(Uppdaterad 15 maj)

Med anledning av spridningen av coronaviruset vill vi informera dig om vad det innebär för dig som konsult via LäkarLeasing och dess koncernbolag. LäkarLeasing följer hur situationen utvecklar sig och korrigerar kontinuerligt beredskapen utifrån vad myndigheter och regering beslutar. Nedan återfinns svar på några vanligt ställda frågor relaterade till coronaviruset. Observera att en viss fördröjning i behandlingen av nya direktiv kan förekomma p.g.a. hög arbetsbelastning. 

Vad ska jag tänka på inför/under mitt uppdrag?

 • Följ direktiv från myndigheterna.
 • Kontakta verksamheten i god tid före uppdragsstart för att planera kommande tjänstgöring. Följ alltid direktiv som ges av verksamheten/arbetsplatsen.
 • Gör inga icke-nödvändiga resor och informera din handläggare om du nyligen har rest utanför Sverige och/eller planerar att resa utanför Sverige inom de kommande 2 månaderna.
 • Informera din handläggare om du har haft närkontakt med någon som nyligen varit i ett område regeringen/UD avråder resor till, har exponerats för viruset på annat vis eller har misstänkt eller påvisad smitta.

Måste jag testa mig för coronaviruset inför/under mitt uppdrag?

För närvarande finns ingen sådan riktlinje och LäkarLeasing kan inte bedöma om/hur du ska testas. Du ska i första hand försäkra dig om att du inte har varit i närkontakt med kända smittade under de senaste 14 dagarna, samt att du själv inte uppvisar symptom på coronaviruset. Verksamheten du arbetar på kan komma att erbjuda ett test om de anser att det är nödvändigt. Om du är orolig för smitta ska du omgående kontakta 1177 vårdguiden för rådgivning. Om de bedömer att du bör testas för coronaviruset kommer de att informera om hur det går till.

Vad gör jag om jag är del av en riskgrupp?

Kontakta din handläggare och informera om din situation. Tillsammans med dig och verksamheten diskuterar vi dina förutsättningar och vad som kan göras för att säkerställa att du har en god arbetsmiljö. Vi arbetar alltid för att du ska kunna slutföra dina uppdrag enligt plan med så goda förutsättningar som möjligt. Om vi tillsammans med dig och verksamheten bedömer att fortsatt arbete utsätter dig för onödiga risker kan beslut om avbokning tas.

Kan jag omdisponeras till annan avdelning/verksamhet?

Merparten av de vårdgivare vi bemannar hos har rätt att omdisponera personal vid behov för att säkerställa hög patientsäkerhet och vårdkvalitet. Detta innebär att du i dessa fall kan få arbeta på en annan avdelning eller verksamhet inom din kompetens under hela eller delar av ditt uppdrag. Om detta sker arbetar vi alltid för att säkerställa att du arbetar under samma villkor som du skulle ha gjort på ditt ordinarie uppdrag. I och med coronaviruset kan detta behöva tillämpas, det går inte att förutse i förväg utan vi antar alltid att du kommer att arbeta precis som planerat. Din handläggare informerar dig om något skulle ändras.

Vad gör jag om jag känner mig sjuk?

Du sjukanmäler dig som vanligt till både verksamhet och din handläggare. Är det utanför kontorstider ringer du till vår jourtelefon på tel. 08-120 666 00. Tänk på att följa de senaste råden från Folkhälsomyndigheten kring vilka symptom som kan vara relaterade till coronaviruset. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.

Är jag försäkrad?

Du som löntagare omfattas av LäkarLeasings arbetsskadeförsäkring (TFA) via AFA. Försäkringsbolaget har gått ut med följande information: 

Räknas covid-19-smitta som arbetsskada? Ja, nu kan covid-19 prövas som arbetsskada. Dock återstår förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter innan det i praktiken går att söka ersättning.
 

Det är du själv som måste rapportera in arbetsskador till AFA. Vid frågor och bedömning för just dig hänvisar vi till AFA. Du kan ringa AFA:s kundcenter på 0771-88 00 99 vardagar kl. 08-17.

Vad gäller om mitt uppdrag avbokas eller avbryts p.g.a. coronaviruset?

Om arbetsmöjligheten eller behovet ändras på den verksamhet du skulle ha arbetat på försöker vi alltid att hitta ett nytt uppdrag till dig. Om du avbokas för att du själv är smittad av coronaviruset måste du bli frisk innan du kan ge dig ut på nytt uppdrag. 

Vad händer om jag blir smittad av coronaviruset och sätts i karantän?

Om du blivit bekräftat smittad av coronaviruset under ett pågående uppdrag ber vi dig snarast möjligt kontakta din handläggare. Vi hjälper dig på bästa sätt möjligt utifrån rådande situation, vart du är placerad samt övriga omständigheter såsom hur boende- och karantänform ser ut m.m. 

Vad gäller kring karensavdrag?

Vi hänvisar till Försäkringskassan för mer information gällande det slopade karensavdraget och vad som gäller för dig.

Vad gäller kring smittbärarpenning?

Du kan ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan om du inte får arbeta på grund av att du är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom (t.ex. coronaviruset). Vi hänvisar till Försäkringskassan för mer information om detta samt att du kontaktar din handläggare i ärendet.

Vad gör jag om jag känner mig orolig?

Du kan alltid kontakta din handläggare för att diskutera vad som gör dig orolig. Du kan även använda dig av nedanstående alternativ:

Tips från Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-kanner-oro-for-coronaviruset/

Tips från 1177 om stödlinjer:

https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/

Äldrelinjen (MIND):

https://mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen/

Stöd för barn och ungdom:

https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-daligt/

Att prata med barn om coronaviruset:

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/

https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Information om coronaviruset  
Informationen nedan är hämtad från myndigheter och regering.

Hur smittar coronaviruset och vad är symptomen?

 • Smitta sker i första hand genom kontakt- och droppsmitta från droppar som sprids i luften när någon hostar, nyser eller pratar och överförs till slemhinna i ögon, näsa eller. Viruset kan även överföras via förorenade ytor vilket kallas för indirekt kontaktsmitta. Det är ännu inte klarlagt hur länge viruset överlever på ytor och föremål men man kan inte utesluta att smitta kan ske även via föremål.
 • Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och de symptom som rapporterats är framför allt feber, hosta, andningsbesvär, snuva nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk. Det är även ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.
 • Inkubationstiden är 2–14 dagar, det innebär att det kan ta 2–14 dagar innan man uppvisar symptom efter smitta men de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. 

Hur kan jag skydda mig själv och andra?

På dina uppdrag via oss får du information om säkerhetsåtgärder/riktlinjer och skyddsutrustning på verksamheten där du arbetar. Generella råd är:

 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symptom som halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
 • Du som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar. Du kan därmed tidigast återgå till jobb/ skola/förskola efter sju dagar. 
 • Man kan ha fortsatt torrhosta även efter att man har blivit helt fri från covid-19-infektion. Du bedöms inte smitta längre om du har torrhosta om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symptom.
 • Om du har haft andra symptom initialt och ett lukt- och smakbortfall som hänger kvar gäller samma som för torrhosta, du ska då stanna hemma sju dagar efter att du insjuknade och du ska även ha varit frisk och symptomfri i två dagar. Om du däremot endast haft symptomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas du att stanna hemma minst sju dagar efter att du fick det, även om du i övrigt känner dig helt frisk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymptom.
 • Håll avstånd från andra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel. Undvik att resa i rusningstrafik.
 • Håll avstånd från andra både inomhus och utomhus på platser där människor samlas. T.ex. butiker, träningslokaler och väntrum.
 • Avstå icke-nödvändiga resor.
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang så som fester, bröllop, dop och kalas.

Vilka riskgrupper finns?

Då viruset är nytt saknas tillräcklig information för att bedöma vilka grupper som riskerar svår sjukdom men ny information tillkommer kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen. Vissa grupper har rapporterats ha ökad risk för allvarligare symptom vid smitta. Den främsta riskfaktorn är hög ålder (70+) i kombination med underliggande sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, kraftig fetma och diabetes. Personer med flera underliggande sjukdomar är extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom. Studier tyder inte på att personer med astma eller njursjukdom utgör riskgrupper men då studierna är få kan man inte helt utesluta att dessa grupper har ökad risk. Gravida utgör inte heller en riskgrupp men en luftvägsinfektion kan vara särskilt besvärligt i slutet av graviditeten och det är då extra viktigt att försöka undvika att smittas. Risken för allvarlig sjukdom kan öka i kombination med andra riskfaktorer. Tillgängliga studier visar att personer som röker eller har rökt är överrepresenterade bland de svåra fallen men mer kunskap behövs inom området

Vad gäller kring resor?

Den 11 mars deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar och länder. UD avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset, beslutet gäller från 14 mars till 15 juli men kan komma att förlängas. Från 19 mars till 15 juni gäller ett tillfälligt förbud mot icke-nödvändiga resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för utländska medborgare som vill resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES-området och Schweiz, svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer dock att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal.

Folkhälsomyndigheten avråder även från icke-nödvändiga resor inom Sverige för att minska smittspridningen inom landet. Sjuka bör inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök.

Var kan jag hitta mer information?

För generell information, rekommendationer och uppmaningar:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se

Vid specifika frågor:

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du inte hittar svar på dina frågor på ovanstående hemsidor.

För sjukvårdsrådgivning:

Ring 1177 vårdguiden endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning