Chat with us, powered by LiveChat

Information om coronaviruset

(Uppdaterad: 27 mars)

Med anledning av spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 som kan leda till sjukdomen covid-19 vill vi informera dig om vad det innebär för dig som konsult via LäkarLeasing och dess koncernbolag. LäkarLeasing följer hur situationen utvecklar sig och korrigerar kontinuerligt beredskapen utefter vad myndigheter och regering beslutar. Nedan följer information från myndigheter och regering.

Vad innebär det för dig?

Informera din handläggare om du nyligen har rest utanför Sverige och/eller planerar att resa utanför Sverige inom de kommande 2 månaderna. Icke-nödvändiga resor inom Sverige rekommenderas inte (läs mer nedan). Informera även om du haft närkontakt med någon som nyligen varit i ett område regeringen/UD avråder resor till, har exponerats för viruset på annat vis eller har misstänkt eller påvisad smitta.

Smittspridning och reserekommendationer:

Den 11 mars deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar och länder.

UD avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset, beslutet gäller från 14 mars till 14 april men kan komma att förlängas. Från 19 mars och 30 dagar framåt gäller ett tillfälligt förbud mot icke-nödvändiga resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för utländska medborgare som vill resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES-området och Schweiz, svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer dock att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal.

Folkhälsomyndigheten avråder även från icke-nödvändiga resor inom Sverige för att minska smittspridningen inom landet. Sjuka bör inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök.                                                                                                                                                                                                                     

Smitta och symptom:

Smitta sker i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Detta kan vara överföring av droppar och sekret direkt från hostningar och nysningar (droppsmitta) eller vid kontakt mellan personer (direkt kontaktsmitta).

De symptom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. Inkubationstiden är 2–14 dagar, det innebär att det kan ta 2–14 dagar innan man uppvisar symptom efter smitta men de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.

Hur kan man undvika smitta?

  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna: använd tvål och vatten och tvätta dina händer i minst 20 sekunder. Tvätta händerna när du kommer hem/till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter toalettbesök. Inte möjlighet till handtvätt? Handsprit kan då vara ett alternativ.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken och tvätta händerna.
  • Stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller i andra miljöer där du är nära andra. Stanna alltid hemma i minst 48 h efter att du blivit frisk innan du återgår till arbetet.

Läs mer här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Riskgrupper:

Viruset är nytt och vi vet inte tillräckligt mycket om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion eller i vilken omfattning. Enligt tillgänglig information tycks hög ålder vara den främsta riskfaktorn, speciellt i kombination med underliggande sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes. Om du har sjukdomar som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken för covid-19.

För mer information:

För generell information, rekommendationer och uppmaningar:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se

Vid specifika frågor:

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du inte hittar svar på dina frågor på nätet.

För sjukvårdsrådgivning:

Ring 1177 vårdguiden endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning.