Chat with us, powered by LiveChat

LäkarLeasing utsatt för datastöld

Läkarleasing upptäckte fredagen den 6 november 2020 att vi blivit utsatta för ett databrott som innebär att uppgifter som tillhör organisationen hamnat i orätta händer. Datainspektionen informerades måndagen den 9 november och brottet har också polisanmälts. 

Utifrån den utredning som vi bland annat har anlitat extern hjälp för att genomföra, kan vi konstatera att framförallt vårt register över de konsulter som vi anlitar har hamnat i orätta händer. 

Bolaget har sedan dess mottagit krav på bl a lösensumma om motsvarande 4 msek i bitcoin, för att få tillbaka den stulna datan. Det här är krav som Läkarleasing inte har några som helst avsikter att hörsamma. Utpressningen har också polisanmälts.

I en kommentar till stölden säger bolagets styrelseordförande:

  • Det här är en rakt igenom beklaglig händelse som vi tar på allra största allvar. Då bevisläget, åtminstone för mig som lekman, är mycket gott hoppas jag dock att vi med hjälp av rättsvårdande myndigheter snabbt kan begränsa spridningen av den stulna datan. 
  • Men om du vet med dig att du utfört konsultarbeten via oss och känner oro över att uppgifter om lösenord eller annat kan ha påverkats av stölden, ber vi dig kontakta oss. Information rörande bankuppgifter och handlingar har dock inte äventyrats.

För att hantera eventuella inkommande frågor från konsulter har bolaget inrättat en särskild jourlinje samt e-postadress.

Du når oss på:
Telefon: 08-120 666 03
E-mail: konsultinfo@lakarleasing.se