FRÅGOR & SVAR

1. Intresseanmälan


Du kan skicka en intresseanmälan till oss direkt via hemsidan eller registrera dig för att få ett konto hos oss med inloggningsuppgifter till din personliga profil. Om du väljer att registrera dig kan du logga in direkt för att få tillgång till mer information om många av våra uppdrag. Oavsett om du skickar in en intresseanmälan eller genomför en registrering så blir du snart kontaktad av en handläggare för att diskutera de möjligheter som finns representerade hos oss på LäkarLeasing.

2. Önskemål


När handläggaren kontaktar dig får du berätta mer om vad du gjort tidigare och vad du är intresserad av att göra framöver. Handläggaren ställer frågor kring dina förutsättningar och du lämnar önskemål kring vart, när och hur du vill arbeta. Vi erbjuder många olika typer av uppdrag i hela Sverige och Norge och du kan själv välja i vilken omfattning du vill tjänstgöra.
3. Handlingar och kontroller

Efter ditt samtal med handläggaren informeras du om vilka handlingar vi behöver ta del av för att kunna matcha dig mot intressanta uppdrag. Det innefattar bl.a. ditt CV, referenser och yrkeslegitimation. Vi kontaktar sedan dina referenser och gör rutinkontroller hos IVO och socialstyrelsen, i vissa fall krävs det även ett utdrag från belastnings- och misstankeregistret. Kontroller mot belastnings- och misstankeregistret regleras i avtalskrav och är ofta kopplade till specifika arbetsområden som psykiatri eller barnmedicin. Vi kommer även att skicka ut en hälsodeklaration till dig i syfte att regelbundet stämma av behovet av hälsokontroller, provtagningar och/eller vaccinationer.

4. Matchning


När din handläggare mottagit de handlingar vi efterfrågat och kontrollerna är genomförda matchar vi din profil mot relevanta uppdrag. Vi gör då vårt bästa för att hitta uppdrag som stämmer överens med dina önskemål, din kompetens och din tillgänglighet. Tillsammans med din handläggare diskuterar ni sen ersättning, villkor och andra relevanta detaljer för respektive uppdrag.5. Presentation & bokning


När vi kommit fram till vilket uppdrag som är mest aktuellt och är överens om förutsättningarna presenterar vi dig som en kandidat för uppdraget. Sedan är det upp till den aktuella verksamheten att ta ett beslut. Om verksamheten är intresserad av att boka in dig på uppdraget skickar vi en så kallad bokningsbekräftelse till dig. Där hittar du kontaktuppgifter till verksamheten, de villkor vi kommit överens om och annan relevant information som du behöver läsa igenom inför ditt uppdrag.

6. Uppdraget


Inför uppdragsstart säkerställer vi att du har allt du behöver; till exempel SITHS-kort, ett boende och biljetter till eventuella resor. När du kommer till den aktuella arbetsplatsen får du vid behov en introduktion där du tillsammans med en ansvarig hos verksamheten går igenom arbetsrutiner, lokaler och journalsystem m.m. Sen sätter uppdraget igång. Självklart finns vi hela tiden till hands för att hjälpa till om det skulle vara något du behöver under uppdragets gång och när det närmar sig sitt slut stämmer vi av intresse för en eventuell förlängning av ditt uppdrag eller för att hitta nya alternativ.

Det är väldigt viktigt att du kontaktar både verksamheten och din handläggare så fort du vet att du inte kommer kunna arbeta. Om du blir sjuk utanför kontorstider så ringer du till vårt journummer 08-120 666 00.

Om du av något skäl inte kommer kunna fullfölja ditt uppdrag är det väldigt viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar din handläggare och berättar om din situation så att vi kan försöka hitta en lösning. I första hand arbetar vi för att hitta ett sätt att möjliggöra uppdragets fortlöpande, men går inte det måste vi arbeta för att hitta en ersättare. Om förhinder uppstår utanför kontorstider så ringer du till vårt journummer 08-120 666 00.

Många utav våra aktuella uppdrag finns att läsa om på hemsidan. Under fliken ”Sök uppdrag” finns det ett verktyg som gör det möjligt för dig att hitta uppdrag för en viss kompetensgrupp, i en viss region och under en viss period.

När du hittar ett uppdrag som du är intresserad av så kan du trycka på ”anmäl intresse” för de veckor du vill arbeta. En av våra handläggare ser då över förutsättningarna för uppdraget och kontaktar dig för att ta ärendet vidare.
Under fliken ”Önskemål” kan du anmäla dig som tillgänglig för uppdrag under de perioder du vill arbeta. Där beskriver du även dina önskemål kring typ av uppdrag, region, omfattning osv. En av våra handläggare ser då över alternativen och kontaktar dig för att presentera förslag på passande uppdrag.
Under fliken ”Mina uppdrag” hittar du alla dina bokade uppdrag. Där finns information om både vårdgivaren och det aktuella uppdraget samt vilka perioder du är bokad.
Under fliken ”Profil” kan du registrera dina personuppgifter, din adress, din mailadress, ditt telefonnummer, dina bankuppgifter osv. Du kan även ändra ditt användarnamn och lösenord, ladda upp ditt CV och andra relevanta handlingar eller lämna preferenser.
Ersättningen varierar och baseras på ett flertal olika variabler såsom kompetens och erfarenhet, de villkor man vill ha, rese- och boendekostnader, uppdragets längd och omfattning samt vilken vårdgivare man arbetar hos. I regel är den ersättning man får som konsultläkare eller konsultsjuksköterska via oss bättre än den man får som anställd via landsting eller kommun. Kontakta någon av våra handläggare för mer information.
Ersättning betalas alltid ut 10 dagar efter avslutad och tidrapporterad vecka. Dvs ersättning för vecka 1 utbetalas på torsdag vecka 3.
Ja. Oftast står vi för resa när du arbetar på en arbetsplats som ligger utanför pendlingsavstånd. Alternativt kan du ta egen bil och få milersättning.
Ja. Oftast står vi för boende när du arbetar på en arbetsplats som ligger utanför pendlingsavstånd. Alternativt kan du vid överenskommelse få ersättning mot att du själv ordnar ett boende.
Ja. Många väljer idag att arbeta som fakturerande konsult via eget företag istället för som löntagare när dom tar uppdrag via oss. Villkoren kan då skilja sig från de man arbetar under som löntagare. Kontakta någon av våra handläggare för mer information. 

Fakturan skickar du tillsammans med ifylld tidrapport till:

LäkarLeasing Sverige AB

Kund-id FRX5185

FE 301

105 69 Stockholm

Det är väldigt viktigt att hela fakturaadressen framgår på både kuvertet och på själva fakturan.

Skickar du fakturan via e-post?
Är det så att du skickar in dina fakturor via e-post skall dessa fakturor skickas till följande mailadress: inbox.lev.20163@arkivplats.se

Nej, men vi kan erbjuda dig alla villkor som vanligtvis ingår i ett kollektivavtal om det skulle vara det du är intresserad av. Eftersom att alla har olika önskemål och behov när det kommer till villkor har vi valt att skräddarsy en lösning för varje enskild individ istället för att teckna ett kollektivavtal som binder alla till samma upplägg. Kontakta någon av våra handläggare för mer information.
Ja. Kontakta någon av våra handläggare för mer information.
Ja. Kontakta någon av våra handläggare för mer information.
Ja. Kontakta någon av våra handläggare för mer information.
Ja. Alla våra konsulter är både ansvarsförsäkrade och olycksfallsförsäkrade under hela uppdragsperioden. Arbetar man som fakturerande konsult via eget företag har man däremot själv ansvar för att se till att giltiga försäkringar finns för den person som arbetar.  

Du loggar in på dina sidor via www.lakarleasing.se och trycker sedan på fliken ”Mina uppdrag”. Där väljer du alternativet ”tidrapportera” för den aktuella uppdragsveckan. (Se exempel nedan).

Vissa vårdgivare har egna tidrapporter som också måste fyllas i. Kontakta din handläggare för mer information.

När du ska fylla i formuläret räknar du först bort eventuella raster från den arbetade tiden och fyller sedan i antalet aktivt arbetade timmar och minuter i den spalt som representerar det tidsspann arbetet utfördes inom (07-17, 17-21, 21-24 eller 24-07). Sedan fyller du i hur lång rast du tagit i spalten för rast. (Se exempel nedan)

Exempel 1:
Du har arbetat 07:30-16:30 med 1 h lunchrast.

Exempel 2:
Du har arbetat 14:00-22:00 med 45 min rast.

Exempel 3:
Du har arbetat 22:00-08:00 med endast matuppehåll.

Om du har arbetat jour så fyller du i den passiva tiden i den spalt som representerar platsen du stått under beredskap på (På arbetsplats eller utanför arbetsplats). Sedan fyller du i den aktivt arbetade tiden i den spalt som representerar det tidsspann arbetet utfördes inom. Specificera gärna för tid i beredskap och tid i aktiv tjänstgöring i rutan för kommentarer. (Se exempel nedan). När du har fyllt i hela veckans arbetade tider skickar du in den genom att trycka på ”Skicka för attest”.

Exempel 4:
Du har arbetat jour mellan 21:00-07:00. Du stod i beredskap på arbetsplatsen mellan 21:00-23:00, 00:30-04:00 och 06:00-07:00, och arbetade aktivt mellan 23:00-00:30 och 04:00-06:00.

Du loggar in på dina sidor via www.lakarleasing.se och trycker sedan på fliken ”Mina uppdrag”. Där väljer du alternativet ”tidrapportera” för den aktuella uppdragsveckan. (Se exempel nedan).

Vissa vårdgivare har egna tidrapporter som också måste fyllas i. Kontakta din handläggare för mer information.

När du ska fylla i formuläret räknar du först bort eventuella raster från den arbetade tiden och fyller sedan i antalet aktivt arbetade timmar och minuter i den spalt som representerar det tidsspann arbetet utfördes inom (06-19, 19-22 eller 22-06). Sedan fyller du i hur lång rast du tagit i spalten för rast. (Se exempel nedan). När du har fyllt i hela veckans arbetade tider skickar du in den genom att trycka på ”Skicka för attest”.

Exempel 1:
Du har arbetat 08:00-17:30 med 45 min lunchrast.

Exempel 2:
Du har arbetat 12:00-21:30 med 30 min rast.

Exempel 3:
Du har arbetat 21:00-07:00 med endast matuppehåll.

Veckovis. Efter varje avslutad arbetsvecka vill vi att du loggar in via hemsidan och rapporterar dina arbetade tider så att vi kan fakturera vårdgivaren och betala ut din lön.

När du går in på tidrapportering för aktuell uppdragsvecka kommer ett formulär för reseräkning att finnas tillgängligt högst upp på sidan om du ska få milersättning. Fyll i enligt exemplet nedan.

 

Om din handläggare inte svarar kopplas du automatiskt vidare till någon annan av våra handläggare som hjälper dig i den utsträckning det är möjligt. Utanför kontorstider ringer du till vårt journummer 08-120 666 00.

Du hittar kontaktuppgifter till vår ekonomiavdelning under Kontakt

Vid anmälan av arbetsskada eller andra försäkringsärenden kontaktar du i första hand din handläggare. Utanför kontorstider ringer du till vårt journummer 08-120 666 00.
Många landsting tillämpar karens för sina anställda. Det innebär att man inte får arbeta inom samma landsting via ett bemanningsföretag på 6 månader efter sin sista arbetsdag som anställd. I vissa fall kan vårdgivaren välja att bortse från karensen men det är ovanligt. Under tiden arbetar vi istället för att erbjuda dig uppdrag i angränsande landsting eller i regionens kommuner.
Sedan starten 2005 har vi ett medicinskt råd som hjälper oss vid bedömningsfrågor där den medicinska kompetensen som krävs för att göra ett professionellt utlåtande överstiger den vi besitter internt.
Om du inte hittade det svar du letade efter på den här sidan så är du varmt välkommen att kontakta någon av våra handläggare eller skicka in din fråga via formuläret längst ned på sidan.

Är det något annat du undrar över?